วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556


สินเชื่อบุคคล ซิตี้ citi

รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
สินเชื่อบุคคล CIMB

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทสินเชื่อบุคคล กรุงศรีสไมล์แคช

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทสินเชื่อบุคคล UOB

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท


สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ทิสโก้ Tisco 
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่าง โอนหนี้

ติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อซิตี้ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445
โอนหนี้
ตารางเปรียบเทียบก่อนและหลังบริการโอนหนี้ ด้วยสินเชื่อเพื่อโอนหนี้

กรณีที่ 1 โอนหนี้ สินเชื่อ

ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้
 
ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า
ก่อนโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 100,000   10% 10,000
บัตรเครดิด B   60,000 10% 6,000 
บัตรเครดิด C40,00010% 4,000 
รวมภาระ    3    ใบ  200,000  10% 20,000 
ลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท   ดังนั้นภาระลูกค้า 100 % ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้เกินรายได้     ลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 100,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต B,C
(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิด B,C ยังใช้ได้ตามปกติ)

 ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น
หลังโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ100,000   3,097/48 เดือน3,097
บัตรเครดิด A   100,00010% 10,000 
รวมภาระ    2   ใบ  200,000  จ่ายต่อเดือน13,097
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 20,000 บาทลดลงเหลือ 13,097 บาท  ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ 65.49 ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น
 
กรณีที่ 2 โอนหนี้ 
ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้
ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า

ก่อนโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 200,000   10% 20,000
สินเชื่อ  B   100,000 5,287/24 เดือน5,287 
บัตรเครดิด C200,00010% 20,000 
รวมภาระ    3    ใบ  500,000  จ่ายต่อเดือน45,287 
ลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน 45,287 บาท  ดังนั้นภาระลูกค้า 90.57 % ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้สูง ลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 250,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต A,C
(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิด A,Cยังใช้ได้ตามปกติ)
 
ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น

หลังโอนหนี้ยอดคงค้างชำระขั้นต่ำรวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ 250,000   7,475/48 เดือน7,475
สินเชื่อ  B    100,000 5,287/24 เดือน 5,287 
บัตรเครดิด C150,00010% 15,000 
รวมภาระ    3    ใบ  500,000  จ่ายต่อเดือน 27,762 
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 50,000 บาทลดลงเหลือ 27,762 บาท
ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ 55.52%  ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น


ติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อซิตี้ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445

โอนหนี้ กับสินเชื่อซิตี้ Citi

บริการให้คำแนะนำปรึกษาทางการเงินและการบริหารจัดการภาระหนี้และการโอนหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้สินเชื่ออย่างฉลาดและเหมาะสมมากขึ้น โดย 

สินเชื่อซิตี้ Citi จะช่วยให้ลูกค้าจัดสมดุลในการใช้ชีวิตและการจัดการภาระหนี้ได้อย่างลงตัวมากขึ้น การรวมภาระหนี้และการโอนยอดค้างชำระก็เป็นบริการหนึ่งที่ให้ลูกค้าได้รับระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้นและยอดชำระที่ต่ำลง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าบริหารรายรับ-รายจ่าย ได้ คล่องตัวมากขึ้น


ติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อซิตี้ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445


สาขา Citi ซิตี้ สินเชื่อ


สาขา Citi  ซิตี้ สินเชื่อ

Citi สาขา พระโขนงCiti สาขา วงเวียนใหญ่ 
Citi สาขา สีลม
Citi สาขา นครปฐม
Citi สาขา เมเจอร์ปิ่นเกล้า
Citiสาขา นนทบุรี
Citi สาขา บางใหญ่
Citi สาขา แจ้งวัฒนะ
Citiสาขา ฟิวเจอร์รังสิต
Citi สาขา ชลบุรี
Citi สาขา ศรีราชา
Citie สาขา พัทยา
Citi สาขา ระยอง
Citi สาขา โคราช
Citi สาขา นครสวรรค์
Citiสาขา เมเจอร์เอเวนิว
Citi สาขา เอสพานาด
Citi สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
Citi สาขา เมกกะบางนา
Citiสาขา รามอินทรา กม.8
Citiสาขา มหาชัย
Citi สาขา บางกอกใหญ่
Citi สาขา เชียงใหม่
Citiสาขา เชียงใหม่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตCiti สาขา อยุธยา
Citi สาขา สระบุรี
Citi สาขา ขอนแก่น
Citi สาขาอุดรธานี

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อซิตี้

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อซิตี้


สำหรับพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาสลิบเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน เดือนสำหรับเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนประกอกการ(ถ้ามี)
3.สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อซิตี้


คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อซิตี้


สำหรับพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- อายุ 21 – 60 ปี สัญชาติไทย
- รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
- อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน
- มีประวัติการชำระเงินที่ดีในเครดิตบูโร
หากมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
- ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี(ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน)
- สามารถตรวจสอบสถานที่ประกอบการได้
- มีเบอร์โทรพื้นฐานทั้งที่บ้านและที่ประกอบการ
- มีประวัติการชำระเงินที่ดีในเครดิตบูโร

ติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อซิตี้ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อ :
• การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
• บริษัทสงวนสิทธิ์มอบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกอัตราพิเศษรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 19%ต่อปี แก่ลูกค้าที่ได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 750,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ การคืนเอกสารและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 - 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ ค้างชำระ
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายสินเชื่ออื่นได้

สมัครวันนี้ รับสิทธิประโยชน์มากมาย
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 750,000 บาท*
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก*
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • รับเงินภายใน 1 วันทำการ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย สำหรับบัญชีธนาคารอื่นๆ ใช้เวลาในการโอน 3 วันทำการนับจากวันอนุมัติ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาและเข้าใจทุกปัญหาทางการเงิน

  Citi ซิตี้ เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของโลก ให้บริการทางด้านการเงิน 081 9214445


  สินเชื่อบุคคลซิตี้ แอดวานซ์ 
  โอกาสเปิดให้คุณทุกวัน
  ซิตี้ แอดวานซ์เข้าใจทุกความต้องการใช้จ่ายและวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคล อาทิ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ต่อเติมบ้าน เพื่อการศึกษา 
  แต่งงาน ท่องเที่ยว หรือการรักษาพยาบาล ซิตี้ แอดวานซ์ยินดีให้คำแนะนำ
  เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณด้วยจุดเด่นของบริการที่

      - รับวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้*
      - ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน
      - ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 40 สาขา และต่างจังหวัด

  บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท นอนแบงก์ของซิตี้ประเทศไทย แนะนำแบรนด์ใหม่สำหรับธุรกิจสินเชื่อ ภายใต้ชื่อCitiAdvance ” (ซิตี้แอดวานซ์) วางแผนรุกตลาดด้วยสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมการบริการที่สะดวก ทันสมัยและน่าเชื่อถือ โดยมุ่งจับกลุ่มลูกค้าที่มี รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป
  การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ครั้งนี้เป็นผลจากการทำการวิจัยของซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง พบว่าผู้บริโภคในปัจจุบัน มองหาผู้ให้บริการทางการเงินที่มีบริการอันหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ความต้องการสินเชื่อ และสถานะทางการเงินของลูกค้าแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต นอกจากนี้ผู้ให้บริการ ยังต้องมีความเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่าย เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และสำคัญที่สุดสามารถให้ความ ช่วยเหลือผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
  มิสเตอร์ชานาวาซ ลาลานิ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในแง่สถานะไลฟ์สไตล์ ความต้องการทางการเงิน รวมถึงเป้าหมายในชีวิต ดังนั้น CitiAdvance จึงถูกออกแบบขึ้นด้วยจุดยืนหลัก ประการ คือ Responsive หรือความเข้าใจที่ถ่องแท้ในความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และตอบสนองทุกความ ต้องการของลูกค้า Flexibilityคือ การนำเสนอสินเชื่อด้วยข้อเสนอที่ยืดหยุ่น และหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมจะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าสามารถเลือกกำหนด วันชำระเงินและระยะเวลาการกู้ยืมด้วยตนเอง เป็นต้น และ Trustworthiness ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือและ ความโปร่งใสในการให้บริการตามมาตรฐานของซิตี้ ทั่วโลก ด้วยจุดขายเหล่านี้CitiAdvance  จึงนำเสนอสโลแกนที่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ว่า “เพื่อทุกคำตอบที่เหนือกว่าทางการเงิน
  CitiAdvance  จะจับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้รวมขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพและปริมณฑล โดยสาขาของ CitiAdvance จะตั้งอยู่ในจุดสำคัญๆ ในชุมชน ที่ซึ่งจะใกล้ชิด กับการใช้ชีวิตของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ สถานที่ทำงาน ตลอดจนสถานที่ ซึ่งลูกค้านิยมใช้เวลา ส่วนใหญ่ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล
  ผลิตภัณฑ์และบริการของ CitiAdvance  มีดังต่อไปนี้
  Financial Advisory
  บริการให้คำแนะนำปรึกษาทางการเงินและการบริหารจัดการภาระหนี้และการโอนหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้สินเชื่ออย่างฉลาดและเหมาะสมมากขึ้น โดย CitiAdvance  จะช่วยให้ลูกค้าจัดสมดุลในการใช้ชีวิตและการจัดการภาระหนี้ได้อย่างลงตัวมากขึ้น การรวมภาระหนี้และการโอนยอดค้างชำระก็เป็นบริการหนึ่งที่ให้ลูกค้าได้รับระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้นและยอดชำระที่ต่ำลง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าบริหารรายรับ-รายจ่าย ได้ คล่องตัวมากขึ้น
  CitiAdvance  Personal Loan (สินเชื่อบุคคล ซิตี้แอดวานซ์)
  สินเชื่อบุคคลประเภทไม่มี หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ขั้นต่ำ20,000 บาทต่อเดือน ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 750,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 –48 เดือน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เป็นลักษณะ tier pricing เริ่มต้นที่ 19% ต่อปี
  เมื่อลูกค้าเข้ามาที่ CitiAdvance  พนักงานของเราจะไม่เสนอสินเชื่อให้แก่ลูกค้าในทันที แต่จะเสนอบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางการเงินแก่ลูกค้า โดยการทำความเข้าใจถึงความต้องการ สินเชื่อตลอดจนสถานะทางการเงินของลูกค้าก่อน แล้วจึงเสนอสินเชื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้า แต่ละท่าน ทั้งนี้ CitiAdvance  มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าเลือกใช้สินเชื่ออย่างฉลาดและ เหมาะสม” มร. ลาลานิ กล่าว
  อนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจในบริการสินเชื่อหรือบริการการจัดการหนี้และโอนหนี้ของCitiAdvance  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 081 9214445
  ซิตี้ เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของโลกที่ให้บริการแก่ลูกค้าถึง 200 ล้านรายในกว่า100 ประเทศ ทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่ ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลูกค้าองค์กร ภาครัฐ และสถาบันต่าง ๆ โดยนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินและการบริการ หลากหลายประเภท อาทิ บุคคลธนกิจ การให้สินเชื่อและบัตรเครดิต สถาบันธนกิจ วาณิชธนกิจ นายหน้าค้าหลักทรัพย์ และการบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจหลักของซิตี้ ประกอบด้วย ซิตี้แบงก์ซิตี้ไฟแนนเชียลพรีมารีก้าสมิธ -บาร์นีย์ บานาเม็กซ์ และ นิกโก้ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้ที่