วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อซิตี้

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อซิตี้


สำหรับพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาสลิบเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน เดือนสำหรับเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนประกอกการ(ถ้ามี)
3.สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น