วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อซิตี้


คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อซิตี้


สำหรับพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- อายุ 21 – 60 ปี สัญชาติไทย
- รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
- อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน
- มีประวัติการชำระเงินที่ดีในเครดิตบูโร
หากมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
- ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี(ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน)
- สามารถตรวจสอบสถานที่ประกอบการได้
- มีเบอร์โทรพื้นฐานทั้งที่บ้านและที่ประกอบการ
- มีประวัติการชำระเงินที่ดีในเครดิตบูโร

ติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัคร สินเชื่อซิตี้ ได้ที่ คุณสราวุธ 081 9214445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น