วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อ :
• การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
• บริษัทสงวนสิทธิ์มอบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกอัตราพิเศษรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 19%ต่อปี แก่ลูกค้าที่ได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 750,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ การคืนเอกสารและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 - 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ ค้างชำระ
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายสินเชื่ออื่นได้

สมัครวันนี้ รับสิทธิประโยชน์มากมาย
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 750,000 บาท*
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก*
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
  • รับเงินภายใน 1 วันทำการ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย สำหรับบัญชีธนาคารอื่นๆ ใช้เวลาในการโอน 3 วันทำการนับจากวันอนุมัติ
  • ให้คำแนะนำปรึกษาและเข้าใจทุกปัญหาทางการเงิน

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น